LOA
COD NOME DESCRIÇÃO ARQUIVO
6 LOA - 2013 LOA - 2013 PDF
9 LOA - 2014 LOA - 2014 PDF
11 LOA 2015 LOA 2015 PDF
13 LOA 2016 LOA 2016 PDF
14 LOA - 2017 LOA - 2017 PDF
16 LOA 2018 LOA 2018 PDF
20 LOA 2019 LOA 2019 PDF
22 Ata de Audiência Publica para elaboração da LOA 2019 Ata de Audiência Pública para elaboração da LOA 2019
PDF
25 LOA 2020
PDF
27 LOA 2021
PDF